konkurs ozdoba świąteczna

17 października 2016 - 12:46

Zapraszamy do udziału w konkursie na ozdobę świąteczną.

Regulamin konkursu „Ozdoba Świąteczna”

  1. Celem konkursu jest wykonanie pracy techniką dowolną z wykorzystaniem nici firmy „DMC” Babylo. Należy wykonać ozdobę świąteczną (bombkę, aniołka, śnieżynkę, itp.)

Praca nie może przekraczać 35 cm.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów, osób które techniką szydełkową własnoręcznie wykonają pracę według własnych pomysłów lub publikowanych wzorów. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

  2. Każdy uczestnik może zgłosić max. po 3 prace lub serię składającą się z 5 elementów, powstałe w ostatnich 2 latach. Nie należy nadsyłać prac, które były zgłaszane w innych konkursach i wystawach.

  3. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę identyfikacyjną trwale do niej przymocowaną zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, tytuł pracy oraz numer telefonu.

  4. Każdy zgłaszający powinien wpłacić 10 zł na konto Przedsiębiorstwa Handlowego „SK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Przemysłowa 3, nr. Konta 51 1750 1325 0000 0000 1185 1398 z dopiskiem „konkurs ozdoba świąteczna”. Kwota ta będzie przeznaczona na opłaty pocztowe i organizacyjne. Dodatkowo należy dołączyć jedną banderolkę z nici DMC Babylo, użytych do wykonania pracy.

  5. Każdy zgłaszający powinien szczegółowo wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa. Prace i karty uczestnictwa należy nadsyłać do 7 Grudnia 2016 r. na adres P.H. ‘SK”, ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański.

  6. Jury będzie składać się z przedstawicieli wybranych przez organizatora, przyznaje ono nagrody według wcześniej opracowanych kryteriów. Decyzja jurorów jest ostateczna.

  7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 Grudnia 2016 r. na stronie internetowej www.dmc-cw.com.pl oraz www.fcebook.pl/dmcpolska

  8. Nagrody:

-I miejsce 3 kłębki kordonka Babylo, szydełko, roczna prenumerata czasopisma Mollie Potrafi, roczna prenumerata czasopisma Wena design,

-II miejsce 2 kłębki kordonka Babylo, szydełko, półroczna prenumerata Mollie Potrafi w wersji elektronicznej,

-III miejsce 1 kłębek kordonka Babylo, szydełko, półroczna prenumerata Mollie Potrafi w wersji elektronicznej,

– 5 x wyróżnienie- 1 kłębek kordonka Babylo, półroczna prenumerata Mollie Potrafi w wersji elektronicznej,

Każdy uczestnik otrzyma katalog prac na płycie CD.