Ściegi fantazyjne

Takie ściegi są zawsze wyjaśniane rząd po rzędzie i przedstawiane w formie schematu, na którym każda kratka reprezentuje jedno oczko i jeden rząd. Legenda dołączona do schematu wyjaśnia znaczenie poszczególnych symboli. Schemat taki przedstawia obraz prawej strony robótki. Niestety, nie zawsze możliwe jest przedstawienie wszystkich detali ściegu na schemacie. To dlatego, nawet jeśli wolisz wzorować się na schemacie, radzimy przeczytać dokładnie wyjaśnienia rząd po rzędzie.