2 słupki zamknięte razem

1 Narzut, wkłuj szydełko w jedno oczko, narzut, przeciągnij pętelkę, 1 narzut, przeciągnij go przez 2 pętelki na szydełku, 1 narzut, wkłuj szydełko w następne oczko, 1 narzut, przeciągnij pętelkę, 1 narzut,
przeciągnij go przez 2 pętelki na szydełku, narzut °, przeciągnij go przez 3 ostatnie pętelki na szydełku.

dmcdmcdmcdmcdmcdmc
dmcdmcdmcdmc